Informace SI BOZP NOS PČR

Dne 15. 9. 2015 od 8.00 hod. do 15.00 hod. se uskutečnilo na akademické půdě Policejní akademie 1. historické pracovní setkání svazových inspektorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (službě), všech odborových organizací působících v PČR. Úkolem tohoto pracovního setkání bylo nastolit zákonnou spolupráci na odborné úrovni všech osob odborně způsobilých v prevenci rizik (SI BOZP za UBS, OSSOO a NOS PČR. Z pracovního setkání vyplynula nutnost prohloubení další odborné spolupráce z důvodu naléhavosti, vzhledem ke zjištění závažných nedostatků v PČR právě na úseku BOZP. Zápis a usnesení z toho pracovního setkání obdrželi předsedové všech odborových organizací působící v PČR.