Upozornění inspektora BOZP

Důležité upozornění SI BOZP NOS PČR – prevence rizik  !!

V souvislosti s tropickými teplotami, které mají dorazit v příštích dnech, varují meteorologové před UV zářením. Hodnota UV indexu je podle nich nyní velmi vysoká kvůli zeslabené ozónové vrstvě. Ultrafialové záření přitom přispívá ke vzniku kožních nádorů.
Policisté by  se tedy měli před nebezpečným UV  zářením chránit. Neměli by chodit na slunce v poledních a odpoledních hodinách, pokud ovšem tuto podmínku nemohou splnit. Měli by používat krémy s vysokým ochranným faktorem, pokrývku hlavy a odpovídající sluneční brýle s UV filtrem.
V Plzni dne  2. 6. 2015
SI BOZP NOS PČR:  Jiří Pech

RIZIKA : pobytu na přímém slunci, jak se jim bránit a co požadovat ??
! Co to je úpal a jak ho léčit?
Úpal je nemoc z přehřátí. Nemusí být důsledkem působení přímých slunečních paprsků, postačuje horké, dusné počasí s vysokou vlhkostí vzduchu. Projevuje se slabostí, nejistou chůzí, zástavou pocení, horkou a suchou kůží; člověk může i omdlít (typicky například v přeplněném, dusném dopravním prostředku). Postižený může mít pocit obluzení, zmatenosti, úzkosti, mohou se dostavit i křeče. Jako první pomoc je nutné přemístit postiženého na chladné místo, uvolnit mu oděv a dát jej do polohy vleže se zdviženými dolními končetinami. Vhodná je chladná koupel nebo alespoň otírání pokožky chladnou vodou. Je-li pacient zcela při vědomí, musí mít dostatečný přísun studených tekutin. Ve vážnějších případech je nutné přivolat lékařskou pomoc.
Úpalu lze nejlépe předcházet nošením vzdušného, volného oděvu chránícího před účinky slunečních paprsků, častým sprchováním nebo omýváním chladnou vodou, dostatečným příjmem tekutin a omezením fyzické námahy.
Příznaky:
- zvýšená teplota, postupně horečka (pokud je nad 40°C jedná se o úpal), mohou se objevit křeče z horečky
- bolesti hlavy, únava, možné postupné bezvědomí
- změny chování
- kolapsy (zvláště při dlouhodobém stání v horku a dusnu)
- zrychlené a prohloubené dýchání (hyperventilace) – při přehřátí
- nepravidelné, tzv. periodické dýchání (zrychlující se dech je střídán 5-10s pauzami, ve kterých nedýchá) - při úpalu
- bolesti břicha, nucení na zvracení, zvracení – především u úpalu spojeného s úžehem
- poškození tkání teplem (např. popáleniny)
- kůže postiženého je znatelně suchá a teplá

První pomoc:
- Okamžitý přesun do stínu či chladné, větrané místnosti!
- Na postiženého můžete pustit ventilátor.
- Intenzivně doplňovat tekutiny s minerály (ve formě mírně osolené či oslazené vody či iontových nápojů – podávejte v malém množství v krátkých časových odstupech) – pokud postižený zvrací, zkuste po lžičkách podávat Coca-Colu s ledem.
- Vlažná či studená sprcha, studené obklady na předloktí, holeně, čelo a spánky.
- Při horečce snaha o zmírnění tělesné teploty - Důležité je snížení teploty pouze na 38,5°C, pod   touto hranicí upadá pacient do šoku z důvodu prudkého snížení tělesné teploty!
- Případné popáleniny okamžitě chladit.
- Při zástavě dechu resuscitace.
- Při podezření na úpal vždy zavolejte záchrannou službu.

Možné následky podceněného úpalu:
- poškození mozku (vlivem předchozího otoku)
- ztráta schopnosti orientace a rovnováhy
- nervové poruchy
- smrt
Prevence:
Je velmi důležitá. Dodržováním pitného režimu, omezením pobytu na přímém slunci, ochranným oblečením a případně i snížením fyzické námahy riziko úpalu či přehřátí výrazně snižujete. Nezapomeňte na ochranné krémy při pobytu na slunci, předejdete případnému vzniku popálenin.

! Co je to úžeh?
Úžeh vzniká při pobytu na přímém slunci, zejména s nekrytou hlavou. Organismus se přehřeje kvůli působení slunečního záření. Větší riziko vzniku úžehu mají lidé se světlou pletí. Vlivem slunečního záření pokožka zrudne, může se až spálit a někdy se dokonce vytvoří puchýře. Postižený trpí bolestí hlavy, celkovou nevolností, zvrací, má mžitky před očima. První pomoc i prevence je stejná jako při úpalu.
Obecně platí, že by se lidé neměli vystavovat polednímu slunci mezi 11. až 14. hodinou a měli by pamatovat, že sluneční paprsky pronikají i mraky a slunečníky. Nutné je na kůži používat prostředky s dostatečným ochranným faktorem.
Vzniká při pobytu na přímém sluníčku s nechráněnou hlavou. Působením slunečního tepla se zahřívá mozek, překrví se mozkové pleny, při těžkém úžehu dochází k otoku mozku a následné smrti. Úžeh může vzniknout i při krátkém pobytu na sluníčku, zvláště mezi 11:00-15:00 hodinou. Nejlepší ochranou a prevencí proti úžehu je jakákoli pokrývka hlavy (slamák, kšiltovka, šátek…). Pokud je pobyt na přímém slunci delší, často se přidává i úpal.

Příznaky:
- bolest hlavy, závratě, poruchy koncentrace
- nevolnost, zvracení
- slabost, únava, při překrvení mozkových plen křeče a bezvědomí

První pomoc:
- Okamžitý přesun do stínu či chladné, větrané místnosti!
- studená koupel či sprcha
- studené obklady na čelo a spánky
- dostatek tekutin
- při bezvědomí uložte postiženého do zotavovací polohy a volejte záchrannou službu (155) - případné křeče se nesnažte tlumit (odstraňte předměty, o které se může poranit), volejte 155

UVB záření, které je pro vznik maligního melanomu pravděpodobně nejvýznamnější. Souvisí to i s empirickou zkušeností, že maligní melanom vzniká spíše u osob, jež se v minulosti často na sluníčku spálily, třeba až do vzniku puchýřů. Jiné kožní nádory se tvoří v souvislosti s chronickou expozicí UV záření. Po přečtení předchozích řádků již víme, že bychom měli společně s UVA zářením za každou cenu zabránit i jemu v průniku do kůže. Určitě se mnohá z žen teď v duchu ptá: „Jak to udělat? Kožní pigmentace mě činí atraktivní vůči okolí, a proto se slunci prostě musím vystavovat.“ Navíc některá povolání nebo sportovní aktivity probíhají ve volném prostoru nebo v přírodě, a tak se při hezkých slunečních dnech pobytu na přímém slunci ani vyvarovat nemůžeme.
Jak se tedy máme chovat, abychom škodlivé účinky ultrafialového záření na kůži omezili na co nejmenší míru?
Ideální samozřejmě je omezit pohyb na přímém slunci co nejvíce. Pokud to lze, snažíme se vyvarovat pobytu na slunci v době mezi 11.-15. hodinou, kdy je UVB záření atmosférou nejméně filtrováno, protože dopadá ze slunce na zemský povrch skrze atmosféru její nejmenší tloušťkou. V té době nebo nejlépe po celý slunný den se snažíme pohybovat se ve stínu budov, pod stromy, pod slunečníkem a podobně a zároveň kryjeme kůži co nejvíce oděvem. Ne každé oblečení chrání proti ultrafialovému záření stejně kvalitně. Záleží na druhu použitého materiálu k výrobě oblečení, barvě vláken, struktuře tkaní, stáří látky, sepranosti, suchosti nebo vlhkosti apod. Proto je nejlepší, když pro plánovaný pobyt na slunci, ať již při práci nebo při rekreačních aktivitách, zvolíme oblečení z certifikovaných tkanin, které mají přímo deklarován stupeň ochranného faktoru (UPF) proti UV záření.
! Poškození zraku
Je známo, že UV paprsky obsažené ve slunečním záření mohou poškozovat váš zrak. Za slunečných dní proto dbejte na patřičnou ochranu očí. K tomuto účelu vybírejte kvalitní sluneční brýle s odpovídajícím UV filtrem. Pozor na levné napodobeniny! Nošením slunečních brýlí bez UV filtru vystavujete své zornice zvýšené expozici UV záření, neboť se otevřou více, než by odpovídalo okolnímu světelnému prostředí, a propustí do oka více UV paprsků.
 Zdravotní rizika spojená s přímým pobytem na slunci v poledních a odpoledních hodinách jsou mnohdy podceňována a zejména ve službě by těmto rizikům mělo vedení a to i na základních útvarech věnovat náležitou pozornost a mělo by žádat potřebné ochranné pomůcky po svých ekonomických úsecích v PČR a VS ČR – tam kde se podřízený nedovolá u svého vedoucího poskytnutí ochranných prostředků a pomůcek je nutné neprodleně kontaktovat SI BOZP NOS PČR na telefon: 739 588 488, nebo na služební linku 325 464.