ZO NOS PČR Hradec Králové

Sídlo: Ulrichovo nám.810, Hradec Králové 501 01
IČO: 62693778
Kontaktní adresa: Ulrichovo nám.810, Hradec Králové 501 01

 

 
Předseda Mgr. Stanislav NEUMAN
Civilní email  
Služební email neuman.stanislav.h@mv.cz
Mobilní telefon  
Služební telefon +420 974 522 419

 

Hospodář Lenka MÜLLEROVÁ
Služební email sek.uzchk@pcr.cz
Služební telefon +420 974 520 429