ZO NOS PČR OŘ Jičín

Sídlo: Balbínova 24, Jičín, 506 12
IČO:  60117711
Kontaktní adresa: Balbínova 24, Jičín, 506 12

 

 
Předseda Vladislav POLÁK
Civilní email jcvs@mvcr.cz
Služební email jc@pcr.cz
Mobilní telefon +420 721 626 651
Služební telefon +420 974 533 101

 

Hospodář Marie ROZSYPALOVÁ
Civilní email jcvs@mvcr.cz
Služební email jc@pcr.cz
Mobilní telefon +420 775 969 639
Služební telefon +420 974 533 229