ZO NOS PČR OŘ Náchod

Sídlo: Husovo nám. 698, Náchod, 547 01
IČO: 62730509
Kontaktní adresa: Husovo nám. 698, Náchod, 547 01

 

 
Předseda por. Karel JAROŠ
Civilní email kjaros@seznam.cz
Služební email jaros.karel.h@mv.cz
Mobilní telefon  
Služební telefon +420 974 534 601

 

Hospodář kpt. Bc. Michal BOHUNĚK
Civilní email misa.bohunek@seznam.cz
Služební email bohunek.michal.h@mv.cz
Mobilní telefon +420 776 232 901
Služební telefon +420 974 534 607