ZO NOS PČR při Věznici Valdice

Sídlo: Nám. Míru 55, Valdice, 507 11, okr. Jičín
IČO: 22742581
Kontaktní adresa: Nám. Míru 55, Valdice, 507 11, okr. Jičín

 

 
Předseda Roman Kunčík
Civilní email rkuncik@seznam.cz
Služební email rkuncik@vez.val.justice.cz
Mobilní telefon +420 736 275 718
Služební telefon  

 

Místopředseda Bc. Filip Brádler
Civilní email fbradler@seznam.cz
Služební email fbradler@vez.val.justice.cz
Mobilní telefon +420 777 653 115
Služební telefon  
Hospodář Bc. Petr Havel
Civilní email havlik.retan@seznam.cz
Služební email phavel2@vez.val.justice.cz
Mobilní telefon +420 737 840 316
Služební telefon