Nabídka produktů ČD pro NOS PČR

Nabídka ČR pro NOS PČR na rok 2017 ke stažení (.pdf)

Postup je následující:

- Plnoprávný člen dojde na pokladnu ČD a prokáže se svou odborářskou průkazkou a zažádá o vystavení průkazky (donese fotku a vyplní formulář)
- Pro rodinné příslušníky (potomky, rodiče, sourozence) je potřeba si nechat vystavit potvrzení o členství. Potvrzení si vyplníte sami a necháte potvrdit předsedou nebo místopředsedou příslušné organizace. Kolonky formuláře se vyplní následovně:

    Jméno (jméno rodinného příslušníka)
    Datum narození (jeho datum narození)
    Je členem organizace (např. NOS PČR ZO Pardubice, Karel Vydra)
    Potvrzujeme, že je členem organizace…
    Dne a potvrzení vystavil, vepíše předseda nebo místopředseda organizace

Potvrzení o členství